Keynote: Framtiden är glödhet

Teknikens värld snurrar allt snabbare. Utvecklingen av så gott som all teknik i vår omgivning pekar mot elektrifiering — och efter att ha blivit elektrisk, blir den digital, och när den väl är digital, blir den sammankopplad, och ännu snabbare, ännu mer kraftfull.

Elektronik och digitala kretsar utvecklas obönhörligen i en riktning av större processorkraft, snabbare kommunikation och mindre storlek. Men allt detta har ett pris: värme. Och ju kraftfullare, snabbare och mer kompakt apparaten blir, desto högre blir också priset. Som ingenjörer som konstruerar elektronik — ALLA typer av elektronik — måste vi vara medvetna om hur, var och varför denna värme blir till, så att vi kan förekomma den och göra något åt den i rätt skede av designprocessen.

Keynote: 09.00 – 09.30, 7 maj 2024
Föreläsare: Jussi Myllyluoma, Cool Sweden Initiative