”Elektronik är hetare än någonsin”

Det är en fras som ofta används när industrin beskriver dagens utveckling och den rådande digitala revolutionens beroende av hårdvara. Hela digitaliseringen – Industry 4.0, AI, IoT, 5G, Machine Learning, Cyber Security, robotar, autonoma självkörande fordon, virtualisering, etc – är beroende av nya generationer av elektronikhårdvara som kan leverera högre prestanda i mindre förpackning och med kortare svarstider än någonsin tidigare.

Detta medför dock att frasen även får en andra, mer bokstavlig mening; icke desto mindre sann: elektronik blir hetare än någonsin också på grund av att effekttätheten – densiteten av komponenter som gör saker, och därmed förbrukar effekt, och därmed också avger värme – är högre än någonsin.

Varför behöver man lyfta fram elektronikkylning?

Elektronikindustrin är strategiskt viktig för Sverige. Så som industrin utvecklas driver den mot effektivare och kompaktare system, vilket i sin tur kommer i och med ökad effekttäthet att öka kraven på elektronikkylning. Att lösa kylning är därför en fråga om industrins framtida konkurrenskraft. Det är därför vi arrangerar mötesplatsen för elektronikkylning, Cool Sweden Workshops.

Boka ditt deltagande till årets coolaste evenemang – Välkommen till Cool Sweden Workshops 2024!

Cool Sweden Initiative startades 2019 som ett initiativ med den uttryckliga ambitionen att tillhandahålla en samordnad ansats på nationell nivå för elektronikkylning, något som efterfrågats av industrin.

Målet är att värna svensk elektronikindustris konkurrenskraft på kort och lång sikt genom att inom landets gränser säkerställa en hållbar tillgång till lösningar och kompetens för elektronikkylning.

Cool Sweden Initiative verkar för att:

• höja medvetenheten om kylteknikens vitala roll även bland dem som inte själva direkt arbetar med den för att därigenom öka fokus på området.
• underbygga kompetensutveckling i form av seminarier, kurser, verka för att läromedel skapas etc.
• skapa ett tvärindustriellt nätverk inom Thermal Management i svensk industri och akademi för att möjliggöra samordning och utbyte av erfarenheter.
• medverka till att metoder och riktlinjer för att hjälpa industrin nalkas kylning rationellt i produktutveckling tas fram.

Vill du veta mer om Cool Sweden Initiative? 

Kontakt:
Jussi Myllyluoma
jussi.myllyluoma@coolsweden.se
+46 733-341302