Keynote: Framtiden är glödhet

Keynote: Framtiden är glödhet Teknikens värld snurrar allt snabbare. Utvecklingen av så gott som all teknik i vår omgivning pekar mot elektrifiering — och efter att ha blivit elektrisk, blir den digital, och när den väl är digital, blir den sammankopplad, och ännu...

Därför arrangerar vi Cool Sweden Workshops

Därför arrangerar vi Cool Sweden Workshops! Elektronikindustrin är strategiskt viktig för Sverige. Så som industrin utvecklas driver den mot effektivare och kompaktare system, vilket i sin tur med ökad effekttäthet ökar kraven på elektronikkylning. Att lösa kylningen...