Detta måste du känna till om elektronikkylning

Detta måste du känna till om elektronikkylning Antag att vi har ett värmealstrande chip i en komponentkapsel. Kapseln är fastlödd på ett kretskort, som sitter fast i en inneslutning som befinner sig i en godtycklig omgivning. Innan start befinner sig hela systemet i...

Keynote: Framtiden är glödhet

Keynote: Framtiden är glödhet Teknikens värld snurrar allt snabbare. Utvecklingen av så gott som all teknik i vår omgivning pekar mot elektrifiering — och efter att ha blivit elektrisk, blir den digital, och när den väl är digital, blir den sammankopplad, och ännu...